(VTC News) - Ba chiếc ôtô đang đi đúng đường nhưng thấy chiếc xe máy đi trước bị CSGT bắt nên đánh tay lái sang làn đường ngược chiều để né.

(VTC News) - Ba chiếc ôtô đang đi đúng đường nhưng thấy chiếc xe máy đi trước bị CSGT bắt nên đánh tay lái sang làn đường ngược chiều để né.

Sau đó cả ba chiếc ôtô đều bị bắt bởi nhóm cảnh sát đứng cách đó vài trăm mét.

Nguồn: Youtube

An Nhiên