Nếu bạn có ý định troll ai đấy trong ngày Halloween thì hãy cẩn thận bị phản tác dụng.