Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Clip: 'Quy trình 6Đ' bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 18/5, theo hướng dẫn của Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội), quy trình 6Đ gồm: Đến khu vực bỏ phiếu; đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử; đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử; điền phiếu đủ và đúng; đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu; đóng dấu 'Đã bỏ phiếu'.

Cử tri thực hiện "quy trình 6Đ" để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri thực hiện "quy trình 6Đ" để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bước đầu tiên, cử tri sẽ đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7h đến 19h Chủ nhật, ngày 23/5 để tham gia bầu cử. Sau đó, cử tri tới bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

Tiếp theo, cử tri di chuyển đến 'Bàn hướng dẫn' để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Tại đây, cử tri đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử. Cử tri được nhận một phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã.

Bước quan trọng nhất trong quy trình 6Đ là cử tri điền phiếu đủ và đúng; khi không tín nhiệm người ứng cử nào, cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó.

Sau khi hoàn thành việc viết phiếu bầu cử, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cuối cùng, cử tri di chuyển tới bàn của Tổ bầu cử để đóng dấu 'Đã bỏ phiếu" vào Thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình 6Đ nêu trên, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình.

Mai Đỉnh - Mai Thoa

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/clip-quy-trinh-6d-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-187466.html