Clip tình yêu tuổi học trò - BB&BG

Gốc
Thông suốt đoạn clip là thông điệp: "Tình yêu tuổi học trò không xấu. Xấu hay không là tùy thuộc vào cách mà học trò yêu".

Tin nóng

Tin mới