Clip: Trộm dùng xà beng đục két sắt nhà dân mùa World Cup

Gốc
2 tên trộm đột nhập rồi dùng xà beng đục két sắt lấy cắp tài sản tại một nhà dân ở TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, bị camera an ninh ghi lại.

Nguồn: Facebook