Bố luôn thể hiện tình yêu thương con bằng hành động chứ không bằng lời nói.