(HHT_Online) Update những clip từ sân khấu hoành tráng lễ trao giải KCA 2009 và hình ảnh mới nhất của Zanessa sau khi đã thẳng lớn đêm qua!