Ngày 20/11, Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua thêm 25,460 cp của CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL). Qua đó, nâng số lượng cp nắm giữ sau giao dịch lên hơn 2.3 triệu cp (tỷ lệ 7.04%).

Tài liệu đính kèm:
20151126_20151126 - CLL - BC thay doi sh CDL Halley Sicav.pdf