CMI chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2017 do thay đổi về nhân sự

Gốc
Việc ký và nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 do người mới phụ trách nên công tác kiểm tra số liệu bị chậm dẫn đến vi phạm về CBTT.

CMI chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2017 do thay đổi về nhân sự - Ảnh 1

Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã CMI - HNX) vừa có báo cáo giải trình nguyên nhân chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch.

Cụ thể, ngày 6/7/2017, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có công văn về việc đưa cổ phiếu CMI vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch kể từ ngày 11/9/2017 do Công ty đã vi phạm 4 lần nghĩa vụ CBTT kể từ đầu năm 2017 đến nay và tiếp tục vi phạm chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2017.

Về lý do vi phạm CBTT đợt này, CMI cho biết báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 được lập và ký vào ngày 1/9/2017, đồng thời đã công bố thông tin theo quy định. Tuy nhiên, việc lập và ký báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 vào ngày 1/9/2017 dẫn đến chậm CBTT là do trong thời gian qua (tháng 7 và 8/2017) Công ty có nhiều thay đổi về nhân sự HĐQT, BKS, TGĐ và Kế toán trưởng. Việc ký và nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017 do người mới phụ trách nên công tác kiểm tra số liệu bị chậm dẫn đến vi phạm như nêu ở trên.

Về phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và hạn chế giao dịch do vi phạm CBTT. CMI cho biết, hiện nay Công ty đã ổn định nhân sự cao cấp HĐQT - BKS - TGĐ và Kế toán trưởng. Việc xem xét, ký các báo cáo để CBTT định kỳ và bất thường sẽ được Công ty quan tâm hơn nữa, Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao trách nhiệm cho người phụ trách CBTT để không tiếp tục vi phạm.

Bình An

Tin nóng

Tin mới