CMS: Ông Phạm Văn Sỹ đã bán 151,100 cp

Gốc
Ngày 09/11, ông Phạm Văn Sỹ đã bán 151,000 cp của CTCP Xây dựng & Nhân lực Việt Nam (HNX: CMS) và vẫn còn nắm giữ hơn 1 triệu cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Sỹ
- Mã chứng khoán: CMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,245,003 CP (tỷ lệ 7.24%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 151,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,093,903 CP (tỷ lệ 6.36%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Bán cổ phần sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/11/2015.

Tin nóng

Tin mới