CNG: 9 tháng lãi ròng 180 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ

Gốc
(Vietstock) – CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) công bố báo cáo tài chính quý 3 với 61.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận sau thuế đạt 179.6 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ.

Trong quý 3, CNG ghi nhận 192.7 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2.5 lần quý 3 năm 2010. Lợi nhuận gộp ở mức 79.4 tỷ đồng. Tỷ suất lãi gộp biên 41.2%.

Các loại chi phí trong kỳ đều tăng mạnh, trong đó chi phí tài chính gấp 3.6 lần cùng kỳ, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế trong kỳ vẫn gấp 2.2 lần quý 3 năm trước. Lũy kế 9 tháng, lãi ròng đạt 179.6 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ.

Tin nóng

Tin mới