9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 180 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần CNG Việt Nam, mã CNG, công bố báo cáo tài chính 9 tháng năm 2011.

Doanh thu thuần của CNG đạt gần 517 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 190% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 233,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng từ 58,8 tỷ đồng lên gần 180 tỷ đồng, tương ứng tăng 205% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm 2011 đã được điều chỉnh, doanh thu thuần đạt 78,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 99,79%.

Ngày 23/11, CNG sẽ chính thức giao dịch hơn 20,3 triệu cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán TPHCM với mã chứng khoán CNG, giá chào sàn dự kiến 29.000 đồng/cổ phiếu và biên độ giao động giá +/-20%.

CNG Việt Nam được thành lập năm 2007, với hoạt động chính là sản xuất và chiết nạp khí thiên nhiên CNG (khí nén thiên nhiên), LNG (khí tự nhiên) và LPG (khí hóa lỏng) và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động CNG, LNG và LPG.

Các cổ đông chính của CNG Việt Nam là CTCP khí hóa lỏng miền Nam ( PGS ) nắm giữ hơn 60,34%, IEV Group sở hữu 10,76%, IEV Energy SDN .BHD nắm giữ 3,86%...

Bảng kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn CafeF