(Cadn.com.vn) - Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia ngày 4-8 tuyên bố không tham gia nhóm công tác hỗn hợp của Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) nhằm tiến hành điều tra về những cáo buộc vi phạm Luật bầu cử trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 28-7 vừa qua.