CNT chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2011

Gốc
(Vietstock) – Tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 diễn ra vào ngày 15/04 tới, HĐQT CTCP Xây dựng & Kinh doanh Vật tư (HOSE: CNT) sẽ trình đại hội kế hoạch doanh thu đạt 3,237.7 tỷ đồng, tăng 2.6% so với mức thực hiện của 2010, lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 2.3%. CNT cho biết chưa trình kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Trong năm nay, giá trị đầu tư các dự án ước đạt 100 tỷ đồng. Cổ tức không thấp hơn 15%. CNT cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên việc cung cấp các mặt hàng truyền thống như xi măng, sắt, thép, bấc thấm, vải địa… cho các dự án lớn trọng điểm như: Dự án nhiệt điện Vũng Áng – Hà Tĩnh (160 tỷ đồng), dự án cao tốc Long Thành – Dầu Giây (200 tỷ đồng), dự án nhiệt điện Trà Vinh, dự án Cái Mép Thị Vải… Đồng thời tìm kiếm và phát triển các mặt hàng mới, bao gồm cả những vật liệu chống thấm gốc xi măng, PU, acrylic, epoxy…cho bề mặt bêtông và kim loại trong các công trình xây dựng. Trong giai đoạn 2011-2015, công ty phấn đấu duy trì mức tăng trưởng bình quân 7%-10% trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại, thi công xây lắp; đồng thời tăng trưởng hàng năm bình quân 20% giá trị đầu tư sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ và đầu tư kinh doanh bất động sản. Hiện nay, tình hình vốn điều lệ công ty rất thấp (100 tỷ đồng), chiếm 5.4% và vốn chủ sở hữu chỉ đạt khoảng 13% so với tổng tài sản, chủ yếu dựa vào vốn vay Ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên áp lực tài chính rất lớn. Tuy nhiên, do nhận định thị trường chứng khoán không mấy thuận lợi nên HĐQT chưa trình đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2011. Kết thúc năm 2010, hầu hết các chỉ tiêu chính của công ty đều khá khả quan. Theo đó, doanh thu đạt 3,154 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2009, vượt 10% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 29.3 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2009 và vượt 8% kế hoạch điều chỉnh tháng 9/2010. Trong năm, công ty tiến hành thủ tục phát hành 3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ đồng với giá 24,000 đ/cp, song chỉ phát hành thành công 15,069 cổ phiếu. Như vậy, sau khi phát hành, vốn điều lệ của công ty là 100.15 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới