(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) cho biết, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông Tuấn nắm giữ lên 53.360 cổ phiếu CNT. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/1/2010.

Cũng trong trong khoảng thời gian đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Kế toán trưởng của Công ty cũng đăng ký mua 10.000 cổ phiếu CNT. Qua đó, nâng tổng số cổ phiếu CNT bà Hương nắm giữ lên 30.500 cổ phiếu.