Ngày 18.1, theo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, phong trào "sáng kiến, sáng tạo" trong CNVC-LĐ quận đạt hiệu quả cao. Các cơ sở đăng ký 21 công trình, 86 đề tài khoa học, đã hoàn thành 19 công trình và 61 đề tài, với tổng giá trị 214 tỉ đồng.