Có 76 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội

Gốc
Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố danh sách 76 thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào trường năm 2017.

Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội vừa ký quyết định về việc tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2017.

Theo đó, có 76 thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào trường. Trong đó, Y Đa khoa có 45 thí sinh, Y học cổ truyền 5 thí sinh, Xét nghiệm Y học 5 thí sinh, Y tế công cộng 4 thí sinh, Y học Dự phòng 4 thí sinh, Điều dưỡng 4 thí sinh, Khúc xạ nhãn khoa 5 thí sinh, Dinh dưỡng 4 thí sinh.

Có 76 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội - Ảnh 1

Có 76 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội - Ảnh 2

Có 76 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội - Ảnh 3

Có 76 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội - Ảnh 4

Tin nóng

Tin mới