Hiện giờ trên mí mắt của mình có 1 cục u. Lâu lâu thì mắt mình rất đau và hay chảy nước mắt. Mình muốn đi khám mắt xem sao. Không biết Bệnh Viện Mắt Việt-Hàn trên đường Ngô Gia Tự có tốt không? Hay các bạn có thể giới thiệu cho mình bệnh viện khám mắt nào uy tín không? Nghe nói bệnh viện mắt...

Hiện giờ trên mí mắt của mình có 1 cục u. Lâu lâu thì mắt mình rất đau và hay chảy nước mắt. Mình muốn đi khám mắt xem sao. Không biết Bệnh Viện Mắt Việt-Hàn trên đường Ngô Gia Tự có tốt không? Hay các bạn có thể giới thiệu cho mình bệnh viện khám mắt nào uy tín không? Nghe nói bệnh viện mắt Việt-Hàn thuộc hệ thống bệnh viện mắt Sài gòn. Hiện giờ trên mí mắt của mình có 1 cục u. Lâu lâu thì mắt mình rất đau và hay chảy nước mắt. Mình muốn đi khám mắt xem sao. Không biết Bệnh Viện Mắt Việt*Hàn trên đường Ngô Gia Tự có tốt không? Hay các bạn có thể giới thiệu cho mình bệnh viện khám mắt nào uy tín không? Nghe nói bệnh viện mắt Việt*Hàn thuộc hệ thống bệnh viện mắt Sài gòn. Hiện giờ trên mí mắt của mình có 1 cục u. Lâu lâu thì mắt mình rất đau và hay chảy nước mắt. Mình muốn đi khám mắt xem sao. Không biết Bệnh Viện Mắt Việt-Hàn trên đường Ngô Gia Tự có tốt không? Hay các bạn có thể giới thiệu cho mình bệnh viện khám mắt nào uy tín không? Nghe nói bệnh viện mắt Việt-Hàn thuộc hệ thống bệnh viện mắt Sài gòn.