[Kênh14] - Giờ đây nếu gặp Sarah Haselgrove, chắc hẳn ai cũng nghĩ bạn í là một teenager khỏe mạnh, đầy sức sống như bao cô bạn bình thường khác.