Cơ bản giải quyết hết lò gạch thủ công

Gốc
KTĐT - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, năm 2011, trên địa bàn huyện còn tồn tại khoảng 200 lò gạch thủ công nhưng đến thời điểm này đã cơ bản được giải quyết, chỉ còn những lò đã được cải tiến, ống khói cao.

Tuy nhiên đến hết năm nay, toàn bộ các lò gạch thủ công được cải tiến cũng sẽ phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động. Hiện chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nghiệm thu 5 lò gạch sử dụng công nghệ cao, có thể giảm thiểu tác động đến môi trường.

Tin nóng

Tin mới