Có cầu đường bộ, sao vẫn không đi?

Hanoinet - Từ ngày cây cầu vượt dành cho người đi bộ phía trước cổng trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT HN) đi vào sử dụng tới nay đã hơn một tháng, nhưng lưu lượng người qua lại cầu rất ít.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=30821