Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơ cấu ngành nghề nông thôn thay đổi tích cực

Gốc

Cơ cấu ngành nghề của hộ và lao động nông thôn đã có sự thay đổi theo hướng tích cực, giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp và dịch vụ.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232246/Default.aspx