Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơ cấu xuất bản sách chưa hợp lý

Báo Tiền Phong
Gốc

Ngày 12.3, tại Hội trường T.78 - TP.HCM, Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về "nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản" cho biết: Trong 3 năm 2004 - 2007, tốc độ phát triển của toàn ngành xuất bản Việt Nam không ngừng tăng.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/3/13/229938.tno