Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơ chế điều hành giá xăng dầu mới

Báo Tiền Phong
Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết định giảm giá bán dầu diesel 450 đồng/lít và chuyển mặt hàng này sang kinh doanh theo cơ chế thị trường kể từ ngày 16.9.2008. Điều đó có nghĩa là, giá xăng dầu sẽ không còn do Bộ Tài chính, Bộ Công thương quyết định như trước, mà do các doanh nghiệp quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080918004402.aspx