Bộ Tài chính đang dự thảo một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Đối với TP.HCM, theo dự thảo, hàng năm, nếu tổng thu ngân sách trung ương tăng so với dự toán Quốc hội quyết định, và thu ngân sách trung ương trên địa bàn tăng so với dự toán giao cho thành phố, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định mức thưởng và bổ sung có mục tiêu từ số tăng thu ngân sách Trung ương.

Hàng năm, nếu số thực hiện thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố tăng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, ngân sách thành phố được thưởng một phần, nhưng không quá 30% số tăng thu này, và không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

Co che tai chinh dac thu cho TP.HCM:Ky vong vao ong Thang? - Anh 1

Ông Đinh La Thăng và người tiền nhiệm Lê Thanh Hải. Ảnh: VNN

Thành phố cũng sẽ được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương một phần không quá 70% tổng số tăng thu ngân sách Trung ương so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố còn lại, (sau khi thực hiện thưởng vượt thu) và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

Dự thảo của Bộ Tài chính cũng đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi khác của Chính phủ cho TP.HCM.

Ngoài nguồn vốn huy động cho các dự án, công trình thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có khả năng thu hồi vốn, UBND thành phố quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc huy động đầu tư theo các hình thức: BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), BTO (xây dựng - chuyển giao - vận hành), BT (xây dựng - chuyển giao) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại cho Thành phố không phụ thuộc vào quy mô viện trợ. Riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP.HCM có trách nhiệm tiếp tục củng cố và phát triển "Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh" và các quỹ tài chính khác theo quy định của pháp luật để huy động sự tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân cho ngân sách thành phố, nhằm tăng cường khả năng thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển Thành phố.

Thông tin được đăng tải trên Phụ nữ TP.HCM trùng với một sự kiện đặc biệt đối với TP.HCM; từ ngày 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Khi là tư lệnh ngành GTVT, ông Đinh La Thăng nổi tiếng là người quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong một thế hệ bộ trưởng mới. Vì thế, đông đảo người dân, đặc biệt là giới trí thức kỳ vọng ông sẽ thay đổi TP.HCM.

Khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Đinh La Thăng cho hay, mình rất vinh dự và xúc động khi nhận trọng trách này và khẳng định, kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của ông sẽ dành cho một việc duy nhất, đó là cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác, kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang được gây dựng bởi các bậc tiền bối kính trọng.

Cũng trong lời phát biểu của mình, tân Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay, áp lực lớn nhất với ông là nhận trách nhiệm lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế.

"Tôi xin cam kết sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của TP HCM, sẽ cùng các đồng chí bắt tay thực hiện đổi mới. Tôi tha thiết và thành tâm mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp thẳng thắn của các nhân sĩ trí thức, các đồng chí lão thành và nhân dân", ông Đinh La Thăng nói.

Minh Thái