Có chợ đêm sao không có chợ sách…

Gốc
"Chúng tôi đã có thêm ý tưởng cho những lần tổ chức hội chợ sách tiếp theo. Tại sao có chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào mà lại không thể có chợ sách Hà Nội?"

Tin nóng

Tin mới