Có còn cơ hội khởi sắc?

Gốc
Năm 2005, Bộ Công nghiệp đã phê duyệt Quy hoạch chung thủy điện nhỏ trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian rất ngắn, tại những địa phương có tiềm năng về thủy điện, đã xuất hiện hàng loạt dự án thủy điện quy mô vừa và nhỏ, trong đó đa phần không nằm trong Quy hoạch chung đã được phê duyệt. [ + ]

Tin nóng

Tin mới