Phần lớn các khách hàng tìm đến nghiên cứu thị trường ở Việt Nam vẫn là các doanh nghiệp nước ngoài. Sau gần 20 năm xuất hiện tại Việt Nam (công ty nghiên cứu thị trường đầu tiên hoạt động tại thị trường Việt Nam vào năm 1992), các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thực sự sử dụng nghiên cứu thị trường như một công cụ tiếp thị.