Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có đỉnh núi Santa ở Kyrgyz

Báo Đầu Tư
Gốc

(CATP) Buổi lễ đặt tên chính thức cho đỉnh núi Santa (ông già Nôen) ở Kyrgyz diễn ra đêm hôm qua với một nhóm nhà leo núi địa phương trèo lên đỉnh núi này.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2007/12/mlnews.2007-12-24.3692734860