Cổ đông ngân hàng VIB chấp nhận nợ xấu tăng

Gốc
Trong thời buổi khó khăn, các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã chấp nhận tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng này tăng từ mức 1,84% (năm 2008) lên 2,2% vào cuối năm nay.

Tin nóng

Tin mới