Cổ đông nội bộ của LBM và LSS thực hiện giao dịch cổ phiếu

Gốc
(ĐTCK-online) Ông Lê Xuân Diệp, thành viên HĐQT CTCP khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) đăng ký bán 45.600 cổ phiếu trong tổng số 107.600 cổ phiếu LBM nắm giữ. Sau giao dịch ông Diệp nắm giữ 62.000 cổ phiếu LBM từ ngày 23/10.

Trong khi đó, ông Lê Văn Quang, thành viên Ban kiểm soát CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS), đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu LSS nắm giữ lên 17.650 cổ phiếu. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 23/10 đến ngày 31/12.

Tin nóng

Tin mới