(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) cho biết, VI (Vietnam Investment) Fund I, LP, người đại diện là ông Phan Thanh Lộc, thành viên HĐQT CTCP Vinafco (VFC) đăng ký bán tiếp 510.000 cổ phiếu VFC nắm giữ từ ngày 19/10 đến ngày 31/12.

Được biết, trước đó, cổ đông này đã bán xong 100.000 cổ phiếu trong tổng số 2.578.866 cổ phiếu. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VFC từ 12,9% xuống 12,4% (2.478.866 cổ phiếu). Mặt khác, ông Nguyễn Việt Cường, thành viên HĐQT CTCP Basa (BAS) đã bán xong 500.000 cổ phiếu BAS. Sau giao dịch ông Cường nắm giữ 500.000 cổ phiếu BAS. Trong khi đó, ông Tạ Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng hải Đông Đô (DDM) đã bán xong 29.870 cổ phiếu DDM. Sau giao dịch ông Bình nắm giữ 59.750 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 25/8.