Cổ đông nội bộ và cá nhân liên quan của VIP và FMC bán cổ phiếu

Gốc
(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM cho biết, ông Phạm Văn Bách, con ông Phạm Văn Vinh, thành viên Ban kiểm soát CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP) đăng ký bán toàn bộ 5.000 cổ phiếu VIP nắm giữ nhưng không bán được cổ phiếu nào do không đạt được mức giá kỳ vọng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Quốc Minh, thành viên HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) đã bán xong 8.000 cổ phiếu trong tổng số 12.660 cổ phiếu FMC nắm giữ. Sau giao dịch ông Minh nắm giữ 4.660 cổ phiếu FMC.

Tin nóng

Tin mới