Cổ đông Yahoo! ủng hộ Microsoft?

Gốc
24H.COM.VN - Rất có thể lời trấn an vừa được Giám đốc điều hành Jerry Yang của Yahoo! gửi đi sẽ trở nên vô nghĩa.

Tin nóng

Tin mới