Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có đủ đường cung cấp cho thị trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vụ sản xuất mía đường vừa qua, sản lượng đường đạt hơn 900.000 tấn, thấp hơn dự kiến 6.000 tấn.

Đến ngày 19/7, lượng đường tồn kho tại các nhà máy hơn 185.000 tấn và 36.000 tấn gửi tại các doanh nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, Việt Nam sẽ nhập hơn 30.000 tấn đường. Như vậy, nếu mức tiêu thụ đường tháng 8 và 9/2009 như năm 2008 là gần 183.000 tấn thì nước ta có đủ đường cung cấp cho thị trường nội địa. Đồng thời, các nhà máy có đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Do đó sẽ không có tình trạng thiếu đường trong những ngày nắng nóng./. Theo Hà Nội mới

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/co-du-duong-cung-cap-cho-thi-truong/20097/116908.vov