Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có dùng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 để thi tuyển giáo viên?

Ông Cao Sơn (Quảng Ngãi) hỏi, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 từ năm 2011 nay có còn được công nhận không, có được dùng để thi tuyển giáo viên tiểu học hoặc trung học cơ sở hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cấp cho người hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 cho giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện vẫn còn được công nhận.

Không được dùng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 để thi tuyển viên chức giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/co-dung-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-bac-1-de-thi-tuyen-giao-vien-2927870.html