Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có được dùng tài khoản định danh cá nhân khi làm thủ tục chứng thực?

Ông Tạ Ngọc Lẫm (Hà Nội) đi làm thủ tục chứng thực giao dịch hợp đồng tại văn phòng công chứng nhưng văn phòng công chứng không chấp nhận trình diện Căn cước công dân hoặc dùng tài khoản định danh cá nhân để xác thực công dân trong việc thực hiện thủ tục chứng thực mà yêu cầu trình diện sổ hộ khẩu bản gốc.

Ông Lẫm hỏi, khi nào đồng bộ các quy trình thủ tục để sử dụng tài khoản định danh cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính/chứng thực/công chứng và ông có thể dùng tài khoản định danh cá nhân để xác thực công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong ngành tư pháp (chứng thực/ công chứng) không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan triển khai đề án này.

Trong khi các cơ sở dữ liệu chưa hoàn thành việc kết nối, các thủ tục vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành. Theo đó, thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong lĩnh vực công chứng, hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 40, 41 và các điều có liên quan của Luật Công chứng năm 2014.

Chinhphu.vn