GD&TĐ - Hỏi: Tôi được UBND huyện hợp đồng dài hạn về làm bảo vệ cho hai trường mầm non và tiểu học thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Co duoc lam tron nam cong tac de huong phu cap lau nam? - Anh 1

Tôi cũng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tính đến nay, tôi đã công tác được 4 năm 8 tháng ở vùng khó. Tôi không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút, vậy trường hợp của tôi có được làm tròn thành 5 năm để hưởng phụ cấp lâu năm hay không? – Trần Văn Nam, tỉnh Hà Giang.

* Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết trường hợp của bạn không được làm tròn thành 5 năm để hưởng phụ cấp lâu năm. Bạn sẽ được hưởng phụ cấp này khi có từ đủ 5 năm trở lên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Khi đó phụ cấp lâu năm của bạn sẽ được tính theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BTC-BNV ngày 31/8/2011 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

Mức tiền phụ cấp công tác lâu năm

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Mức phụ cấp được hưởng theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn