Có được nhận trợ cấp tiền tuất một lần khi người thân qua đời?

Gốc
GiadinhNet - Chồng tôi mất vào tháng 9/2013, hiện tôi mới 38 tuổi, đang công tác ở một trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Nam và có một cháu trai 14 tuổi. Sau khi chồng mất, con trai tôi vẫn nhận tiền trợ cấp tuất hàng tháng.

Xin luật sư cho biết, đến năm 2017, con trai tôi đủ 18 tuổi thì có được nhận trợ cấp tuất một lần hay không (khi đó gia đình không còn ai có đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng)?

Nguyễn Thị Huế (Hà Nam)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 (Điều 64, Luật Bảo hiểm xã hội), những người sau đây được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: Con chưa đủ 15 tuổi; Con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; Con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; Vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà người này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ. Đối tượng được hưởng tiền tuất hàng tháng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Hiện bạn mới 38 tuổi (chưa đủ 55 tuổi) lại có lương nên khi chồng mất thì chỉ có em trai bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (do cháu chưa đủ 18 tuổi và còn đi học). Mức trợ cấp tuất hàng tháng với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức này là 70% (quy định tại Điều 65, Luật Bảo hiểm xã hội).

Thân nhân của người lao động đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng không có quyền chuyển qua hưởng trợ cấp tuất một lần. Theo quy định tại Khoản 2 (Điều 66, Luật Bảo hiểm xã hội), trường hợp được hưởng trợ cấp tuất một lần là: “Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại Khoản 2, Điều 64 của Luật này”.

Như vậy, trong trường hợp này, con trai bạn có đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và thực tế đã và đang được hưởng theo đúng quy định. Do đó, gia đình bạn không được hưởng trợ cấp tuất một lần. Sau khi con trai bạn đủ 18 tuổi, trợ cấp tuất hàng tháng đối với cháu bé đương nhiên chấm dứt.

Luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Tin nóng

Tin mới