Có được trả lại hàng và bồi thường thiệt hại?

Gốc
(ANTĐ) - Hỏi: Tôi mở cửa hàng kinh doanh vật liệu thép và thường lấy hàng của Công ty D, do sơ suất kiểm đếm nên có lần Công ty D đã giao không đủ số lượng hàng như đã thỏa thuận. Xin hỏi tôi có quyền yêu cầu Công ty D bồi thường thiệt hại và từ chối nhận số hàng mà Công ty D đã giao thiếu hay không?

Trả lời: Do câu hỏi không rõ: Các lần giao nhận số lượng hàng có biên bản xác định thiếu đủ và ký nhận không? Vì vậy xin trả lời ông theo cách tiếp cận nội dung câu hỏi của chúng tôi là: hai bên giao nhận hàng theo đúng thủ tục pháp luật quy định được thể hiện tại khoản 2 điều 435 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định trách nhiệm do giao vật không đúng số lượng: Trong trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây: Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại; Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu; Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Căn cứ quy định trên thì ông có quyền nhận phần giao hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tin nóng

Tin mới