Huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) có trên 13.000 ha đất trồng lúa. Từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng, đến nay nông dân trong huyện đã mua sắm được 304 máy gặt đập liên hợp, 66 máy gặt xếp dãy; đầu tư xây dựng 67 lò sấy với hàng chục sân phơi có diện tích từ 1.000 - 2.000 m2. Với số máy hiện có đã đảm bảo thu hoạch 95% diện tích bằng cơ giới.

Anh Lê Văn Tiến, xã Hiếu Phụng cho biết với việc thu hoạch bằng cơ giới và được phơi sấy kịp thời mỗi ha nông dân có thể thu nhập thêm không dưới 1,5 triệu đ/vụ.