Ngoài ra, sự kiện game thủ được thoải mái bắn pháo hoa khi được nhận 36 pháo hoa miễn phí mỗi ngày nhân sự kiện này.

Trường Nghi