Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cơ hội giành học bổng Cambridge cho cán bộ nữ

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT – Ngày 8-12, Bộ Ngoại giao bắt đầu khởi động dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Phụ nữ làm việc trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh Hội nhập Kinh tế Quốc tế” với tài trợ của Cơ quan Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136660&sub=74&top=41