Triển lãm hai năm một lần về ngành hàng hải lớn nhất miền bắc Trung Quốc - SHIPORT CHINA 2008 - sẽ diễn ra từ ngày 23 - 25.10.2008 tại Trung tâm Triển lãm Thế giới Đại Liên, ở thành phố cảng, công nghiệp, thương mại và du lịch Đại Liên, một trong những thành phố thu hút đầu tư nhiều nhất ở đông bắc Trung Quốc.