Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đặc biệt là hàng sơn mài, hàng thêu tay truyền thống, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu L.T.S