(Infotv.vn) - Chúng tôi là Viet Trade Center Ltd có trụ sở tại CHLB Đức. Chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm đối tác là DN Việt nam có thể cung câp dịch vụ thêu thủ công bằng tay cho khách hàng của chúng tôi là DN Đức.