Nhằm xác định các cơ hội hợp tác đào tạo nói chung và cơ hội đào tạo về báo chí và truyền thông nói riêng cũng như chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp thúc chất lượng các chương trình đào tạo liên kết. Vào ngày 11/3/2014, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ phối hợp với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế “Cơ hội hợp tác đào tạo và truyền thông quốc tế”.

Tại Hội thảo này sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Middlesex. Đặc biệt, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cựu sinh viên Đại học Middlesex sẽ chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân trong môi trường giáo dục quốc tế.

Hợp tác giáo dục đã và đang trở thành xu hướng tất yếu khi Việt Nam đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế. PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện cho biết: “hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo. hợp tác đào tạo quốc tế không chỉ mang lại cơ hội học tập tích cực và trải nghiệm văn hóa cho thế hệ trẻ mà còn góp phần nâng cao uy tín xã hội cho các trường đại học”.

Hội thảo cũng là cơ hội để các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu và cơ quan báo chí trao đổi khả năng hợp tác đào tạo và truyền thông quốc tế. Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Middlesex.

PV