(HHT_Online) Nhằm chuẩn bị cho một sự thay đổi rất mới của HHTO, thân mời những bạn yêu thích Hoa Học Trò tại miền Nam và có ý muốn cộng tác với bọn tớ, check ngay thông tin cực hot này nhé.