Với những sự thua lỗ xuất hiện khắp mọi nơi một cách đáng ngạc nhiên như Ngân hàng Bear Stearns (BSC) và American International Group (AIG) thì hiện đang có rất nhiều sự lo lắng trên các thị trường.Chi tiết...