Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Có kết quả hồi âm tốt

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Tôi rất thích đọc các bài phê bình trên trang 8 của báo Quân đội nhân dân. Các bài viết đó đều bảo đảm chính xác, có tinh thần xây dựng và một điều rất đáng quan tâm là nhiều bài có hồi âm, có kết quả tốt được đăng công khai trên báo...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.33045.qdnd